De Lourdes grot in Vaals

In 1858 verscheen de heilige maagd Maria in totaal 18 keer aan het boerenmeisje Bernadette Soubirous uit het zuid Franse stadje Lourdes. De plaats van verschijning werd in de jaren  erna een van de belangrijkste bedevaartsoorden ter wereld en in de eerste helft van de 20ste eeuw was het in de mode om in de hele katholieke wereld kopieën van de grot waarin Maria was verschenen na te maken.

Nadat begin jaren dertig enkele Vaalsenaren het origineel in Lourdes hadden bezocht rees het plan om ook in Vaals een dergelijke grot te bouwen.
De benodigde grond werd gevonden in het Vaalser bos dat toebehoorde aan de heer Sparla uit de Wolfhaag. De grot werd gebouwd en in mei 1934 in gezegend.

In 1990 kreeg de grot een grote uitbreiding met kruiswegpark en Calvariegroep. Het complex ligt op een hoogte van 289 meter boven AP en is daarmee het hoogst gelegen heiligdom van Nederland.

Jaarlijks op 15 augustus, de feestadg van Maria Hemelvaart, vindt er een processie plaats vanuit de Sint Pauluskerk naar de Lourdesgrot. De lourdesgrot werd beheerd door de Lourdegrotvereniging Vaals. Een op 6 december 1934 opgerichte vereniging. Helaas zijn alle leden van deze vereniging inmiddels overleden.

 

Processie Lourdesgrot

  • Processie Lourdesgrot
  • Processie Lourdesgrot
  • Processie Lourdesgrot

Ansichtkaarten Lourdesgrot 1934-1950

  • Lourdesgrot Vaals 1934
  • Lourdesgrot Vaals 1935
  • Lourdesgrot Vaals 1950

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals