Skip to main content

Financiën

Als basis voor onze geloofsgemeenschap, maar ook voor praktische zaken zoals het onderhoud van gebouwen, personele kosten en het organiseren van vieringen is een bijdrage van de parochianen hard nodig.

De kerk wordt immers niet gesubsidieerd door de overheid of het bisdom maar moet haar financiën zelfstandig opbrengen en is daarom naast de collectes, voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Deze bestaan vooral uit deelname van parochianen aan de vrijwillige kerkbijdrage.

Onze financiën worden beheerd door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kerkbijdrage

In tegenstelling tot Duitsland waar de “Kirchensteuer” een grote financiële steun voor de kerken is, moet de kerk in Nederland zelf zijn broek op houden.

De voornaamste bron van inkomsten is de ‘vrijwillige’ kerkbijdrage.

Door het wegvallen van de ‘oude trouwe’ garde willen wij ook de jongere mensen vragen een steentje bij te dragen aan de instandhouding van de prachtige St. Pauluskerk.

Het kerkbestuur beheert alle binnen komende gelden (kerkbijdrage/collectes/mis-intenties-gelden/kaarsengeld en giften) en draagt de zorg voor de betaling van alle kosten van de parochie (onderhoud kerk, liturgische benodigdheden, organisten, poetsbedrijf, salaris pastoor, bloemen, gas, water en elektriciteit, en een fiks bedrag aan verzekeringen).

Behalve voor subsidies voor restauratie en groot onderhoud, ontvangen wij geen bijdragen van Rijk, Provincie, Gemeente en Bisdom. Vandaar onze oproep om u te melden om deel te gaan nemen aan de Kerkbijdrage.

Een telefoontje naar de pastorie (043-3061323) of het contactformulier invullen is voldoende. Wenst u iemand van het pastoraal team te spreken of wilt u graag dat iemand van dit team u of een andere parochiaan in het ziekenhuis of kliniek bezoekt, eveneens graag een telefoontje of het contactformulier invullen .

Collecte

Tijdens de weekenddiensten en bij bijzondere diensten worden er twee collectes gehouden.
Op de eerste zondag van de maand is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw.
Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Tarieven
In 2024 is de samenwerking met de overige parochies in de federatie verder geïntensiveerd. M.i.v. 2024 hanteren wij gelijke tarieven in alle parochies.          
           
Eenvoudige dienst door de week    €  10,00    
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag   20,00    
           
Rouw- en trouwgelden
         
Begrafenismis (rouwgeld)   €  500,00    
Huwelijksmis (trouwgeld)   500,00    
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst   100,00    
Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst   100,00    
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk   100,00    
           
Gestichte jaardiensten
         
Eenvoudige dienst door de week          
5 jaar   50,00    
10 jaar   100,00    
20 jaar   200,00    
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag          
5 jaar   100,00    
10 jaar   200,00    
20 jaar   400,00    
           
Minimale kerkbijdrage          
De minimum kerkbijdrage is door het Bisdom voor het jaar 2024 vastgesteld op   130,00    
           
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.          
           
Indien men in de vier voorafgaande kalenderjaren gemiddeld minder dan de minimaal vastgestelde bijdrage heeft betaald, dan wordt een korting genoten van de betaalde bijdrage in verhouding tot de minimale bijdrage.          
           
Mortuarium van de Kerk
  100,00    
(ongeacht het aantal dagen)          
           
Begraafplaats - Grafrechten
         
enkel graf (dubbel diep) per jaar   35,00    
dubbel graf per jaar   70,00    
graf langs de hoofdwegen per jaar   70,00    
dubbel graf langs de hoofdwegen per jaar   105,00    
urnengraf per jaar     17,50    
Ruimingskosten enkel graf (verlopen graf)   175,00    
Ruimingskosten dubbel graf (verlopen graf)   225,00    
Ruimingskosten (in rekening gebracht bij een nieuw graf of bij bijzetting in bestaand graf)   250,00    
Ruimingskosten (in rekening gebracht bij een nieuw of bij bijzetting in bestaand dubbel graf)   300,00    
           
(voor alle graven geldt: eerste keer 20 jaar verplicht; daarna mogelijkheid om bij te huren voor 5/10/15 jaar)          
           
           
           
ANBI
ANBI publicatie Parochies

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie H. Paulus te Vaals.

U vindt in de publicaties de volgende gegevens:

  • A. Algemene gegevens
  • B. Samenstelling bestuur
  • C. Doelstelling/visie
  • D. Beleidsplan
  • E. Beloningsbeleid
  • F. Verslag Activiteiten
  • G. Voorgenomen bestedingen
  • H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

geïnteresseerden kunnen de publicatie hier lezen/downloaden.

Rekeningnummers

NL33 RABO 0152 5978 24

NL98 ABNA 0576 7212 20

NL47 INGB 0001 0339 70