Skip to main content

THE ARMED MAN, A MASS FOR PEACE (Karl Jenkins)

Zondag 2 oktober a.s. 11.15 uur.

Een mis voor de vrede, met deze ondertitel ging in 2000 ter gelegenheid van het millennium in de Londense Royal Albert Hall deze mis in première. De componist baseerde het werk op het bekende Franse volkslied (soldatenlied) uit de 15e eeuw “L’homme armé”.

De mis zelf bestaat uit dertien delen afgewisseld met literaire teksten en gebeden uit de hele wereld en gaan over oorlog en geweld, de gevolgen hiervan en de hoop op duurzame vrede. Tijdens de H. Mis op 2 oktober in de St. Pauluskerk zal het hoofdthema “ L’homme armé” worden uitgevoerd alsmede het Kyrie, het Sanctus, het Agnus Dei en het alom bekende Benedictus.

The Armed Man staat voor alles waar wij voor staan: vrijheid, verbinding, tolerantie en alles waar wij niet voor staan: onderdrukking, oorlog en discriminatie!

Bij het millennium 2000 leefden wij in de hoop en de verwachting op een millennium zonder oorlog. Helaas: 22 jaar later leeft de hele wereld in een crisis van oorlog en wapengeweld, maar ook in een economische crisis. En de inflatie blijft niet beperkt tot het financiële leven, maar ook in normen en waarden, ook een geloofscrisis!
Jezus Christus heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Drie woorden die wachten op onze daden! Moge God ons bewapenen met het wapen van de Liefde!

 

P.S. Vanwege de uitvoering tijdens de H. Mis a.s. zondag van 11.15 uur en de te verwachten belangstelling, verzoeken wij u tijdig in de kerk aanwezig te zijn. De mogelijkheid bestaat dat er in de buurt van de kerk de parkeergelegenheid gauw vol loopt!

Graag tot zondag!

g. broekhoven, pastoor