Mededeling

Vanwege de onzekere weersvoorspelling voor aanstaande maandag en de te verwachten hitte die dag, maar zeker ook tijdens de voorbereidingen, heeft het Kerkbestuur besloten om de processie naar en de viering bij de Lourdesgrot niet door te laten gaan.

Maandag 15 augustus om 18.30 uur starten wij in de kerk met het rozenkransgebed en om 19.00 uur is de Eucharistieviering.

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals