Skip to main content

Hartelijk welkom op de website van
R.K. parochie Heilige Paulus in Vaals

Voorwoord em. Pastoor Broekhoven

Pastoor G. Broekhoven

L’histoire se répète…..

 Zo schreef ik in 1994 in het boek ‘Acht eeuwen St. Pauluskerk Vaals’.
Een gezegde dat meestal gebezigd wordt in negatieve zin: het is steeds weer hetzelfde liedje, de mens schijnt het maar niet te leren.
Toch heeft het ook een positieve kant: alles wat de mens in de loop der tijden aan grote en goede dingen heeft gepresteerd, is voortgekomen uit een proces van leren van de fouten uit het verleden en distilleren wat echt belangrijk en waardevol is geweest. 

Ook in de geschiedenis van ons christendom komen deze twee aspecten steeds weer naar voren:
Het volk-Gods-onderweg kent perioden van adembenemend geloof, maar evenzeer van diep verval en onverschilligheid; het pleit voor onze God dat Hij de mens telkens weer nieuwe kansen biedt, want Zijn geschiedenis met de mensheid is een heilsgeschiedenis. Wat een geluk dat de mens in de herhaling van de geschiedenis een nieuwe kans krijgt om het beter te doen en eindelijk de juiste conclusies te trekken.

De hele geschiedenis door zien wij mensen van hoog tot laag die voor de keuze gesteld werden tussen goed en kwaad, tussen God en de mammon, tussen gebruik c.q. misbruik van macht, positie, geld en religie; mensen die moesten vluchten of gevangenschap hebben gekend omwille van hun geloofsovertuiging; mensen die niet hebben gekozen voor de weg van de minste weerstand, die niet hebben gezwegen, laat staan geheuld hebben met de “vijand”; mensen die bereid waren offers te brengen voor God en Zijn Kerk, voor mens en wereld.

De geschiedenis van het Drie-landen-stadje Vaals is ook in godsdienstig opzicht beïnvloed en mede bepaald door de “buren”: de grote invloed van het Marienstift te Aken, het eeuwenlang ressorteren onder het bisdom Luik; pas sinds anderhalve eeuw valt Vaals onder het bisdom Roermond. In deze lijnen van beïnvloeding ontdekken wij dat geschiedenis meer is dan een aantal jaartallen, maar dat het een proces is van verwevenheid op sociaal, maatschappelijk, economisch, politiek en religieus gebied; een proces dat niet stopt bij landsgrenzen; voorwaar een Europese gedachte!

Maar ondanks het feit dat wij elkaar in deze tijd vliegensvlug kunnen bereiken met handy’s, facebook en twitter, en satellieten ons binnen de minuut beelden brengen van indrukwekkende gebeurtenissen of brandhaarden, het proces dat wij allemaal kinderen zijn van één en dezelfde God, zonder onderscheid naar huidskleur, ras of religie, heeft veelal iets weg van een slakkengang. 
De oude hymne van Witte Donderdag nodigt ons uit: “Ubi caritas et amor, Deus ibi est”.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God! Wij kunnen God zichtbaar, tastbaar en voelbaar maken in de wereld. Wat een vererende opdracht van die grote God aan de kleine mens.

P.S. Het boek “ACHT EEUWEN  ST. PAULUSKERK  VAALS” is nog steeds te krijgen op de pastorie. Het kost € 25.